Művészeti grafikus szakirány

Budai Rajziskolával együtt indított képzés.

Jelentkezés

Beiratkozási időszak: 2023. májustól

Képzés típusa: Képző- és Iparművészeti munkatárs Művészeti Grafikus szakirány Szakképesítés azonosító száma: 4 02 13 01. A felnőttképző engedélyszáma:E/2021/000226

Kezdés tervezett időpontja: 2023. szeptember 15.

Képzési idő: 2 tanév, 4 félév (909 tanóra)

Szükséges előképzettség: érettségi vizsga

Órák időpontjai: GB csoport Péntek 15 óra és Szombat 10.00 óra

Órák helyszíne: Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás utca 45

Bruttó ár: Féléves részletfizetés esetén: 290.000.- Ft/ félév, havi részletfizetés esetén 5x58.000 Ft/ félév. A tandíjak tartalmazzák a féléves- és az Intézményi záróvizsga díját.

Képzés leírása: A felvételi tervezett időpontja: 2023. június 11. A művészeti grafikus manuális alkotó eljárásokkal és digitális grafikus technikák alkalmazásával dolgozó szakember, akinek tervezői szemléletét széleskörű rajzi, művészet- és grafikatörténeti ismeretei egészítik ki. Szakmai tevékenységét munkacsoportban – tervezőstúdióban, rek-lámügynökségnél, könyv- és lapkiadónál, illetve egyéb kereskedelmi és kulturális intézménynél –, vagy saját vállalkozásában végzi. Nyomdai, online és offline, valamint dekorációs felhasználásra grafikai terveket készít, melyeknek a technikai feldolgozáshoz szükséges előkészítését is elvégzi. Könyv, újság, egyéb nyomtatványok, online anyagok tipográfiai tervét készíti el, logót, arculatot, reklámkampány vizuális elemeit tervezi meg, manuális és digitális eszközökkel illusztrál, hirdetést, csomagolást tervez, autonóm alkotást készít. Munkájához információkat gyűjt, és ezek birtokában mozgósítja kreativitását, koncepciót alakít ki. A tervezés és a kidolgozás során az esztétikai és a funkcionális célokat egyaránt szem előtt tartja, így tudatosan választ stílust, formanyelvet és technikát. A művészeti grafikus fejlett vizuális kultúrával rendelkező, igényes alkotó. Csoportmunkában nyitott és együttműködő: alkotói hozzáállását koncepcionális kérdések megoldásakor és részfeladatok elvégzésekor is hasznosítja. Figyelemmel kíséri a kortárs művészet és a tervezőgrafika alakulását. Szakmai és technikai ismereteit folyamatosan bővíti, aktualizálja. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemek vagy egyetemi karok tervezőgrafika, képgrafika szakán folytatja. Tanárok: A Budai Rajziskola tanárai: Hegyi Béla, Lerch Péter, Füzes Gergely, Kováts Borbála, Asztalos Tamás, Lelkes A. Gergely, Gadácsi Tibor, Erdélyi Sarolta, Boldvai Balázs, Ulrich Sára, Bán Blanka Sára, Morvay Zsófia, Weiszer Már, Váczy Zsófia